Sněmovní tisk 202
Novela z. o poštovních službách - EU

Stav projednávání ke dni: 18. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 202/0 dne 13. 6. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).Deskriptory EUROVOCu: patentová licence, poskytování služeb, poštovní služba, režijní náklady

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)