Sněmovní tisk 200
Novela z. o prodejní době

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 12. 6. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2018 jako tisk 200/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 318).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 200/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 200/3 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1288Miroslav Kalousek13512-19956.doc (39 KB)13. 9. 2018 v 15:39:04
1575Leo Luzar13799-20471.docx (21 KB)2. 11. 2018 v 18:07:17
1704Jiří Mihola13928-20615.DOCX (47 KB)18. 11. 2018 v 22:25:07


Deskriptory EUROVOCu: maloobchodní prodejna, obchodní pravidla, otevírací doba, státní svátek, velkoobchodní prodej

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)