Sněmovní tisk 199
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Stav projednávání ke dni: 24. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 11. 6. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 8. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/3, který byl rozeslán 18. 9. 2018 v 18:35.

 • G

Další projednávání možné od 26. 9. 2018, po 19. 10. 2018 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 19. schůze (od 11. září 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro zdravotnictví
č. 25 (21. září 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1242Věra Adámková13466-19883.docx (14 KB)10. 9. 2018 v 15:09:11
1257Daniel Pawlas13481-19885.doc (47 KB)10. 9. 2018 v 16:07:50
1292Vít Kaňkovský13516-19966.docx (30 KB)14. 9. 2018 v 15:58:25
1293Vít Kaňkovský13517-19967.docx (14 KB)14. 9. 2018 v 15:59:06
1296Vít Kaňkovský13520-19986.docx (14 KB)17. 9. 2018 v 22:02:04
1297Jana Pastuchová13521-19988.docx (20 KB)17. 9. 2018 v 23:02:12
1305Alena Gajdůšková13529-19997.docx (21 KB)18. 9. 2018 v 13:19:35
1306Hana Aulická Jírovcová13530-19998.docx (27 KB)18. 9. 2018 v 13:52:33
1307Hana Aulická Jírovcová13531-19999.docx (23 KB)18. 9. 2018 v 13:53:10


Deskriptory EUROVOCu: pojistné, státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)