Sněmovní tisk 198
Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.

Stav projednávání ke dni: 24. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 198/0 dne 7. 6. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku navrženo na pořad 16. schůze (od 26. června 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 11 (5. září 2018)


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní dohoda, ochrana investic, podpora investic, Polsko, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)