Sněmovní tisk 196
Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 196/0 dne 7. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 6. 2018 jako senátní tisk 284/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 6. 2018 a přijal usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako tisk 284/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 7. 2018 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 284/2 (usnesl se).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 486).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Mezinárodní organizace pro civilní letectvíISP (příhlásit)