Sněmovní tisk 196
Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

Stav projednávání ke dni: 24. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 196/0 dne 7. 6. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku navrženo na pořad 16. schůze (od 26. června 2018).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Mezinárodní organizace pro civilní letectvíISP (příhlásit)