Sněmovní tisk 195
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 195/0 dne 7. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 361).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 22 (12. prosince 2018)


Deskriptory EUROVOCu: loď, mezinárodní vodní cesta, plavební síť, přibližování legislativy, říční plavba, sladění norem, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)