Sněmovní tisk 19
Novela z. o evidenci obyvatel

Stav projednávání ke dni: 18. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Blažek P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 4. 12. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 19/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Ústavně právní výbor
č. 7 (14. února 2018)

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)