Sněmovní tisk 189
N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

Stav projednávání ke dni: 18. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 189/0 dne 31. 5. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 189/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, derogace, legislativní proces, schválení zákona

Navržené změny předpisů (63)ISP (příhlásit)