Sněmovní tisk 178
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017

Autor: min.zemědělství,min.živ.prost.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 21. 5. 2018 jako tisk 178/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 23. 5. 2018 (usnesení č. 74). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

  • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, ochrana krajiny, povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tok, zpráva o činnostiISP (příhlásit)