Sněmovní tisk 178
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017

Stav projednávání ke dni: 24. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017

Autor: min.zemědělství,min.živ.prost.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 21. 5. 2018 jako tisk 178/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 23. 5. 2018 (usnesení č. 74). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

  • V

Projednávání tisku navrženo na pořad 16. schůze (od 26. června 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 10, upravená (20. června 2018)


Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, ochrana krajiny, povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tok, zpráva o činnostiISP (příhlásit)