Sněmovní tisk 177
Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 18. 5. 2018.ISP (příhlásit)