Sněmovní tisk 176
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 18. 5. 2018 jako tisk 176/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 23. 5. 2018 (usnesení č. 74). Zpravodajem určen Ing. et Ing. Leo Luzar.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 176/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: digitální technologie, elektronická správa dokumentů, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, telekomunikace, telekomunikační politika, televize s vysokou rozlišovací schopností, zpráva o činnostiISP (příhlásit)