Sněmovní tisk 175
Novela z. - autorský zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 175/0 dne 15. 5. 2018.Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, bezplatné služby, obchodní licence, péče o postižené osoby, zákonnost, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)