Sněmovní tisk 168
Novela z. o ochranných známkách - EU

Stav projednávání ke dni: 24. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min.prům.a obch.,min.sprav..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 168/0 dne 2. 5. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 219).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 168/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 168/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 16. schůze (od 26. června 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 13 (20. června 2018)


Deskriptory EUROVOCu: ochranná známka EU, právo EU, právo EU - vnitrostátní právo, přibližování legislativy, průmyslové vlastnictví, registrovaná obchodní známka, značka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)