Sněmovní tisk 166
1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2018 jako tisk 166/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Zpravodajem určen Ing. Jan Bartošek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 166/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 3. 5. 2018 jako senátní tisk 273/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 6. 2018 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 273/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)