Sněmovní tisk 152
N.z. o zajištění právní pomoci

Stav projednávání ke dni: 18. října 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Hana Aulická Jírovcová, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 152/0 dne 19. 4. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2018 jako tisk 152/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 20. schůze (od 23. října 2018).Deskriptory EUROVOCu: advokát, náklady řízení, právní pomoc, právo na obhajobu, přístup k soudu

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)152/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád152/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu152/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů152/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii152/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní152/0


ISP (příhlásit)