Sněmovní tisk 149
Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2017

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017

Autor: ÚPDI

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 4. 2018 jako tisk 149/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Polanský.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 149/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, zpráva o činnostiISP (příhlásit)