Sněmovní tisk 141
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

Stav projednávání ke dni: 13. listopadu 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2018 jako tisk 141/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Ing. Petr Vrána.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 141/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 20. schůze (od 23. října 2018).Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)