Sněmovní tisk 137
Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 28. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
696Jan Farský12920-18906.docx (17 KB)7. 5. 2018 v 15:10:50
702Marek Výborný12926-18927.doc (86 KB)9. 5. 2018 v 00:28:27
703Marek Výborný12927-18928.doc (34 KB)9. 5. 2018 v 00:29:30
704Helena Válková12928-18929.docx (19 KB)9. 5. 2018 v 10:02:52


Deskriptory EUROVOCu: místní volby, rozdělení na volební kraje, soudní řízení, volební právo, volební systém

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)