Sněmovní tisk 137
Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 28. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 137/3, který byl rozeslán 25. 5. 2018 v 14:34.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 137/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 327).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 336/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 10. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 10. 2018 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 336/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 11. 2018 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 336/2 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu (od 19. 12. 2018) jako bod č. 6.

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
696Jan Farský12920-18906.docx (17 KB)7. 5. 2018 v 15:10:50
702Marek Výborný12926-18927.doc (86 KB)9. 5. 2018 v 00:28:27
703Marek Výborný12927-18928.doc (34 KB)9. 5. 2018 v 00:29:30
704Helena Válková12928-18929.docx (19 KB)9. 5. 2018 v 10:02:52
784Helena Válková13008-19032.docx (18 KB)22. 5. 2018 v 15:07:27
800Mikuláš Ferjenčík13024-19046.docx (1 MB)22. 5. 2018 v 18:26:04
802Helena Langšádlová13026-19048.doc (34 KB)22. 5. 2018 v 18:45:21
806Vojtěch Pikal13030-19058.odt (20 KB)22. 5. 2018 v 20:11:40


Deskriptory EUROVOCu: místní volby, rozdělení na volební kraje, soudní řízení, volební právo, volební systém

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)