Sněmovní tisk 133
Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2017

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2018 jako tisk 133/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, měnová politika, státní banka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)