Sněmovní tisk 132
Novela z. o státní službě

Stav projednávání ke dni: 15. října 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 132/0 dne 26. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19., 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 216). Zpravodajem určen JUDr. Jan Chvojka (usnesení č. 232).
  Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 232).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 132/3, který byl rozeslán 3. 10. 2018 v 17:01.

 • G

Další projednávání možné od 18. 10. 2018, po 3. 11. 2018 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku navrženo na pořad 20. schůze (od 23. října 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Ústavně právní výbor
č. 27 (10. října 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1034Zuzana Ožanová13258-19438.docx (47 KB)26. 6. 2018 v 10:46:51
1140Jan Bartošek13364-19652.docx (20 KB)17. 7. 2018 v 13:03:16
1379Kateřina Valachová13603-20126.docx (36 KB)2. 10. 2018 v 14:34:10
1381Klára Dostálová13605-20128.docx (27 KB)2. 10. 2018 v 15:05:12
1386Věra Kovářová13610-20134.docx (6 KB)2. 10. 2018 v 17:58:13
1387Věra Kovářová13611-20135.docx (5 KB)2. 10. 2018 v 17:58:48


Deskriptory EUROVOCu: nábor, státní zaměstnanec, struktura státní správy, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
234/2014novelizujeZákon o státní službě132/0
150/2017novelizujeZákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)132/0


ISP (příhlásit)