Sněmovní tisk 130
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Stav projednávání ke dni: 24. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 130/0 dne 21. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Petr Vrána a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 212).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 130/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 130/2, který byl rozeslán 26. 6. 2018 v 21:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 130/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 322).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1039Mikuláš Ferjenčík13263-19443.docx (1 MB)26. 6. 2018 v 12:22:14


Deskriptory EUROVOCu: privatizace, veřejný majetek, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)