Sněmovní tisk 120
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 120/0 dne 12. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 211).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/3 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro sociální politiku
č. 13 (21. června 2018)


Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodové pojištění, navýšení mezd, příjem, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)