Sněmovní tisk 116
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 5. 3. 2018 jako tisk 116/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Zpravodajem určen Ing. Tomáš Martínek.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 16. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 116/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisk, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)