Sněmovní tisk 11
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Stav projednávání ke dni: 18. ledna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 28. 11. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 57).

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 11. 2017 jako senátní tisk 215/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)