Sněmovní tisk 109
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hamáček, Jan Birke, Kateřina Valachová, Petr Dolínek) předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 22. 2. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 109/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Marek Novák a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29., 30. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 248).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/3 (doporučuje zamítnout).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 7. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 109/5, který byl rozeslán 9. 10. 2018 v 13:16.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 377).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 12. 2018 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 12. 2018 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 11/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 12. 2018 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 11/3 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu (od 19. 12. 2018) jako bod č. 22.

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1255Kateřina Valachová13479-19881.docx (16 KB)10. 9. 2018 v 15:00:26
1256Kateřina Valachová13480-19882.docx (25 KB)10. 9. 2018 v 15:03:02
1316Radka Maxová13540-20006.docx (55 KB)19. 9. 2018 v 18:35:58
1368Karel Krejza13592-20112.docx (19 KB)2. 10. 2018 v 11:10:49
1371Karel Rais13595-20116.docx (53 KB)2. 10. 2018 v 11:22:15
1383Lucie Šafránková13607-20132.docx (33 KB)2. 10. 2018 v 16:30:12
1384Zbyněk Stanjura13608-20131.docx (53 KB)2. 10. 2018 v 16:28:14


Deskriptory EUROVOCu: mzda, pojistné, pracovní nezpůsobilost, sociální dávky, sociální zabezpečení, zákoník práce, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád109/5
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení109/5
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů109/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti109/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění109/5
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře109/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění109/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců109/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)109/5
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání109/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)109/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)109/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze109/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů109/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi109/5
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění109/5
262/2006novelizujeZákon zákoník práce109/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě109/0


ISP (příhlásit)