Sněmovní tisk 105
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Stav projednávání ke dni: 25. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 10. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 11. 10. 2017 senátorům jako tisk 206/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 12. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 2. 2017 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 206/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 326).
  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 360).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Dernerová A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 105/0 dne 19. 2. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 105/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: alternativní medicína, odborná kvalifikace, provozovatel alternativní medicíny, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)