Sněmovní tisk 104
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Stav projednávání ke dni: 24. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 10. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 11. 10. 2017 senátorům jako tisk 207/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 12. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 2. 2017 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 207/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 330).
  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 361).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Plaček V., Vosecký J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 104/0 dne 19. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 104/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 215).

 • V

Projednávání tisku navrženo na pořad 16. schůze (od 26. června 2018).Deskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)