Sněmovní tisk 81
Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Stav projednávání ke dni: 25. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 81/0 dne 9. 2. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku navrženo na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).

Senát

  • PS

    předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 2. 2018 jako senátní tisk 235/0.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, lékařství, lidská právaISP (příhlásit)