Sněmovní tisk 8
Rozpočet SFDI na rok 2018

Stav projednávání ke dni: 17. prosince 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2017 jako tisk 8/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 8/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 4. schůze (od 12. prosince 2017).ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)