Sněmovní tisk 79
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 17. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 8. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 150).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 79/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 79/3, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 14:58.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 79/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 13. 6. 2018 na 13. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
543Petr Sadovský12767-18661.docx (15 KB)10. 4. 2018 v 10:19:32
689Helena Válková12913-18887.doc (45 KB)3. 5. 2018 v 14:03:01
769Marek Benda12993-19012.docx (13 KB)18. 5. 2018 v 15:31:39
770Marek Benda12994-19013.docx (12 KB)18. 5. 2018 v 15:32:35
781Marek Benda13005-19029.docx (13 KB)22. 5. 2018 v 12:59:38
786Zdeněk Ondráček13010-19033.docx (25 KB)22. 5. 2018 v 15:38:35
790Jan Chvojka13014-19037.docx (19 KB)22. 5. 2018 v 16:42:31


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: fyzické násilí, implementující opatření státu, korupce, mezinárodní trestní právo, praní špinavých peněz, právo na spravedlnost, terorismus, trestní právo, trestný čin proti osobám, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)