Sněmovní tisk 77
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 23. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Munzar V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 77/0 dne 6. 2. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 2. 2018.

Zařazeno na program jednání vlády 27. 2. 2018.Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňové právo, paušální daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)