Sněmovní tisk 76
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Stav projednávání ke dni: 17. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolovratník M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 76/0 dne 1. 2. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 76/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)