Sněmovní tisk 72
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU

Stav projednávání ke dni: 20. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25., 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 243).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/4 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1479Helena Válková13703-20293.doc (481 KB)19. 10. 2018 v 19:50:59
1629Helena Válková13853-20509.doc (49 KB)9. 11. 2018 v 07:42:10
1764Jakub Michálek13988-20711.docx (9 KB)27. 11. 2018 v 11:20:53
1869Zdeněk Ondráček14093-20855.doc (78 KB)4. 12. 2018 v 15:24:06


Související tisk: 74 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, osoba samostatně výdělečně činná, poradenství, profesní status, veřejná instituce, veřejná správa, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)