Sněmovní tisk 71
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 149).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/6, který byl rozeslán 9. 10. 2018 v 9:01.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 71/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 371).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 12/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 12. 2018 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 12/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu (od 19. 12. 2018) jako bod č. 14 (1. bod odpoledního jednání ve středu 19. prosince).

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
866Jana Levová13090-19153.docx (49 KB)30. 5. 2018 v 11:27:09
883Jana Levová13107-19179.docx (43 KB)30. 5. 2018 v 18:29:40
1189Patrik Nacher13413-19785.doc (59 KB)29. 8. 2018 v 16:39:16
1190Patrik Nacher13414-19786.doc (50 KB)29. 8. 2018 v 16:39:46
1191Patrik Nacher13415-19787.doc (96 KB)29. 8. 2018 v 16:40:10
1259Kateřina Valachová13483-19886.docx (27 KB)10. 9. 2018 v 20:06:17
1260Kateřina Valachová13484-19887.docx (25 KB)10. 9. 2018 v 20:08:56
1325Jan Farský13549-20025.docx (19 KB)21. 9. 2018 v 14:29:42
1326Jan Farský13550-20026.docx (17 KB)21. 9. 2018 v 14:30:56
1327Jan Farský13551-20027.docx (17 KB)21. 9. 2018 v 14:31:18
1363Dominik Feri13587-20104.doc (43 KB)1. 10. 2018 v 21:13:24
1364Dominik Feri13588-20105.doc (45 KB)1. 10. 2018 v 21:13:33
1366Marek Výborný13590-20107.docx (17 KB)2. 10. 2018 v 09:30:33
1367Marek Výborný13591-20108.doc (41 KB)2. 10. 2018 v 09:31:56
1375Jan Bauer13599-20120.docx (21 KB)2. 10. 2018 v 13:54:47
1376Pavel Blažek13600-20121.docx (22 KB)2. 10. 2018 v 14:02:39
1377Pavel Blažek13601-20122.docx (19 KB)2. 10. 2018 v 14:06:23
1380Dominik Feri13604-20127.doc (39 KB)2. 10. 2018 v 14:38:17
1388Jan Chvojka13612-20136.docx (37 KB)2. 10. 2018 v 19:44:08
1389Zuzana Ožanová13613-20137.docx (25 KB)3. 10. 2018 v 08:50:07
1390Zuzana Ožanová13614-20138.docx (31 KB)3. 10. 2018 v 08:52:59
1410Marek Benda13634-20161.doc (54 KB)3. 10. 2018 v 09:54:21
1413Dominik Feri13637-20165.doc (34 KB)3. 10. 2018 v 12:18:18
1426Kateřina Valachová13650-20186.docx (22 KB)3. 10. 2018 v 18:07:03
1433Petr Sadovský13657-20196.docx (17 KB)5. 10. 2018 v 12:33:12


Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, konkurz, solventnost, úvěr, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)