Sněmovní tisk 70
Novela z. - trestní řád

Stav projednávání ke dni: 14. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z., Grospič S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 29. 1. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2018 jako tisk 70/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: korupce, trestní řízení, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)