Sněmovní tisk 7
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016

Stav projednávání ke dni: 11. prosince 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2017 jako tisk 7/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určena Ing. Veronika Vrecionová.

  • V
    • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 7/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku navrženo na pořad 4. schůze (od 12. prosince 2017).ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)