Sněmovní tisk 639
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 18. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 8. 11. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 19. 11. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: armáda, organizovaný zločin, terorismus, trestný čin, válkaISP (příhlásit)