Sněmovní tisk 638
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 18. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Jiří Valenta, Miloslava Vostrá) předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 7. 11. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 11. 2019.

Další projednávání možné od 8. 12. 2019.Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, služba ve veřejném zájmu, střet zájmů, televize, veřejná službaISP (příhlásit)