Sněmovní tisk 635
Novela z. o vnitrozemské plavbě

Stav projednávání ke dni: 18. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Bartoň L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 635/0 dne 1. 11. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2019.

Další projednávání možné od 4. 12. 2019.Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, říční plavba, správní delikt, tabák, volný čas, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)