Sněmovní tisk 631
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2019

Stav projednávání ke dni: 7. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 10. 2019 jako tisk 631/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 631/1 rozesláno poslancům 14.11.2019.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 631/2 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Kontrolní výbor
č. 25 (12. prosince 2019)


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)