Sněmovní tisk 630
Novela z. o soudech a soudcích

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 22. 10. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 2. 11. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3575Dominik Feri15799-23829.docx (28 KB)23. 10. 2019 v 12:27:18
3946Dominik Feri16170-24365.docx (23 KB)29. 11. 2019 v 09:52:32


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, laický soudce, právní systém, soudce, soudní reforma, trestní řízení

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)