Sněmovní tisk 622
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - EU

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 622/0 dne 15. 10. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2019 (usnesení č. 228). Určil zpravodaje: Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 26. 10. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, osobní údaje, sčítání lidu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)