Sněmovní tisk 615
Písemná interpelace Z. Stanjury na K. Havlíčka ve věci počtu a struktury osob samostatně výdělečně činných

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci počtu a struktury osob samostatně výdělečně činných
Adresát: Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 1.08.2019
Odesláno adresátovi: 5.08.2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4.10.2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 4. 10. 2019 jako tisk 615/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 24. 10. 2019
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, rozdělení podle věku, statistikaISP (příhlásit)