Sněmovní tisk 604
Novela z. o vnitrozemské plavbě

Stav projednávání ke dni: 18. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: Krutáková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 3. 10. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2019 jako tisk 604/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 11. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: říční plavba, územní plánování, vliv na životní prostředí, vnitrozemská vodní cesta

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)