Sněmovní tisk 586
2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2019

Stav projednávání ke dni: 16. září 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 10. 9. 2019 jako tisk 586/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 11. 9. 2019 (usnesení č. 218).

  • V

Senát

  • PS

    předložil Senátu dokument 10. 9. 2019 jako senátní tisk 130/0.Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)