Sněmovní tisk 574
Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 6. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2018

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 8. 2019 jako tisk 574/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Zpravodajem určen Ing. Pavel Pustějovský.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 19. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 574/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)