Sněmovní tisk 554
Novela z. o bankách

Stav projednávání ke dni: 23. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 554/0 dne 30. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0554.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 8. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 8. 2019 jako tisk 554/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 11. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 30 (28. listopadu 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3591Barbora Kořanová15815-23850.docx (52 KB)31. 10. 2019 v 08:27:38
3714Barbora Kořanová15938-24053.docx (87 KB)19. 11. 2019 v 08:48:12


Deskriptory EUROVOCu: banka, elektronické bankovnictví, finanční instituce, finanční transakce, identifikační průkaz, ochrana komunikací, zpracování dat

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)