Sněmovní tisk 553
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 553/0 dne 18. 7. 2019.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

Další projednávání možné od 29. 7. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, přibližování legislativy, rostlinná výroba, rozmnožování rostlin, sadba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)