Sněmovní tisk 532
Novela z. o ČNB - EU

Stav projednávání ke dni: 11. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 25. 6. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 6. 7. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, Evropská centrální banka, finanční stabilita, finanční trh, kurzové korekce, měnová politika, spotřební úvěr, úrok

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)